Nasza oferta

Oferujemy naszym klientom:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, przepływy pieniężne)
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Sporządzanie rocznych informacji dla pracowników o osiągniętych dochodach PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • Prowadzenie kartotek pracowniczych
 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowej
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Wyprowadzanie zaległości

Pracę organizujemy tak, aby nasz klient nie musiał kontaktować się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.
Każdy klient współpracuje stale z jedną, tą samą osobą z załogi, która jest doskonale zorientowana we wszystkch sprawach jego firmy.
Indywidualne podejście do każdego klienta pozwala na optymalną organizację współpracy.

Sporządzamy również zeznania roczne dla osób indywidualnych!Cennik

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od:

 • rodzaju prowadzonych ksiąg
 • ilości operacji gospodarczych
 • złożoności zagadnień gospodarczych
 • ilości pracowników i wspólników
 • ilości sprawozdań i raportów

Minimalne ceny netto:

 • księgi handlowe od 1 000,00 zł.
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów od 300,00 zł.
 • ryczałt ewidencjonowany od 200,00 zł.

Nie stronimy od negocjacji.

Zadowolenie naszych klientów ze współpracy z nami jest naszym głównym celem.